Pregled, održavanje i ugradnja protupožarne te safety opreme na brodilicama, jahtama i brodovima:

 • Vatrogasni aparati i naprave za gašenje
 • Stabilni protupožarni sustavi (prah, pjena, CO2, halon, sprinkler, vodena magla)
 • Sustavi za dojavu požara
 • Dišni aparati (SCBA) i kompleti za brzo napuštanje broda (EEBD)
 • Kontrolno (hidrauličko) ispitivanje posuda pod tlakom (ronilačke boce, dišni aparati, CO2 aparati) te cjevovoda, armatura i savitljivih spojeva

Nabava, isporuka i montaža:

 • Novi vatrogasni aparati
 • Hidrantska oprema (zidni i samostojeći, vatrogasne cijevi, mlaznice, spojnice)
 • Ormarići prve pomoći
 • Deke za gašenje požara
 • Naljepnice obilježavanja (vatrogasni aparati, hidranti, plinski rezervoari…)
 • Fleksibilne cijevi
 • Detektori (javljači) za dojavu ugljičnog monoksida i dima
 • Vatrogasno pjenilo
 • Ostala vatrogasna te oprema za zaštitu od požara i spašavanje